Avanceret visual filter på mere end to værdier.

Når man vælger avanceret filter i filterruden, er der som udgangspunkt kun mulighed for at angive to filterværdier. Er der brug for at filtrere på flere værdier, kan man gå tilbage til simpel filtrering og vælge det antal værdier der er behov for, f.eks. 4. Hvis man herefter igen skifter til avanceret filtrering, med de valgte værdier, vil disse vises og der er således mulighed for avanceret filtrering på flere…

Se mere

Udfyld blanke værdier i Excel.

Der kan af og til være behov for, i et datasæt, at udfylde værdier ned, således at underliggende blanke værdier fyldes med den overliggende ikke blanke værdi som i eksemplet nedenfor. I Power Bi kan dette gøres med udfyld kommandoerne. Denne mulighed findes ikke i Excel, men man kan opnå detsamme resultat som vist nedenfor. Marker det område hvor blanke celler skal udfyldes. Gå til Hjem -> Søg og vælg…

Se mere

RELATED vs. LOOKUPVALUE

Den måde de to DAX funktioner RELATED og LOOKUPVALUE fungerer på kan synes ensarter og nogen gange kan de erstatte hinanden, men der er også væsentlige forskelle – så hvornår bruges RELATED og hvornår LOOKUPVALUE? Hvorfor bruge RELATED? RELATED kræver at tabellerne er relaterede. RELATED er simpel at bruge – den kræver kun én parameter. RELATED kan virke gennem flere tabeller, så længe de er forbundet med én til mage…

Se mere

Flyt mål (measure) til en anden tabel.

Mål (measures) er uafhængige af tabellerne og kan placeres i hvilken som helst tabel. En mulighed er at samle målene i de tabeller hvor de logisk hører hjemme. Mål hører ikke altid logisk hjemme i én bestemt tabel. En anden mulighed er at samle alle mål i en mål-tabel.Mål kan flyttes mellem tabeller ved at markere målet. Vælg Måleværktøjer (1), under Hjemmetabel (2) vises den tabel målet i øjeblikket er…

Se mere

Elegant DAX anvendelse af IN funktionen.

INT (NOT ‘Date'[WeekdayNumber] IN { 1; 7 } )   Ovenstående formel anvendes til, ud fra kolonnen WeekdayNumber der kan oprettes med funktionen WEEKDAY, at oprette en beregnet kolonne der angiver 1 for arbejdsdag og 0 for ikke arbejdsdag (lørdag og søndag) f.eks. som nedenstående. WeekdayNumber    Dato         Arbejdsdag   2  28-10-2019      1     3           29-10-2019         1     4 …

Se mere