Avanceret visual filter på mere end to værdier.

Når man vælger avanceret filter i filterruden, er der som udgangspunkt kun mulighed for at angive to filterværdier. Er der brug for at filtrere på flere værdier, kan man gå tilbage til simpel filtrering og vælge det antal værdier der er behov for, f.eks. 4. Hvis man herefter igen skifter til avanceret filtrering, med de valgte værdier, vil disse vises og der er således mulighed for avanceret filtrering på flere…

Se mere

RELATED vs. LOOKUPVALUE

Den måde de to DAX funktioner RELATED og LOOKUPVALUE fungerer på kan synes ensarter og nogen gange kan de erstatte hinanden, men der er også væsentlige forskelle – så hvornår bruges RELATED og hvornår LOOKUPVALUE? Hvorfor bruge RELATED? RELATED kræver at tabellerne er relaterede. RELATED er simpel at bruge – den kræver kun én parameter. RELATED kan virke gennem flere tabeller, så længe de er forbundet med én til mage…

Se mere

Flyt mål (measure) til en anden tabel.

Mål (measures) er uafhængige af tabellerne og kan placeres i hvilken som helst tabel. En mulighed er at samle målene i de tabeller hvor de logisk hører hjemme. Mål hører ikke altid logisk hjemme i én bestemt tabel. En anden mulighed er at samle alle mål i en mål-tabel.Mål kan flyttes mellem tabeller ved at markere målet. Vælg Måleværktøjer (1), under Hjemmetabel (2) vises den tabel målet i øjeblikket er…

Se mere