Udfyld blanke værdier i Excel.

Der kan af og til være behov for, i et datasæt, at udfylde værdier ned, således at underliggende blanke værdier fyldes med den overliggende ikke blanke værdi som i eksemplet nedenfor. I Power Bi kan dette gøres med udfyld kommandoerne. Denne mulighed findes ikke i Excel, men man kan opnå detsamme resultat som vist nedenfor. Marker det område hvor blanke celler skal udfyldes. Gå til Hjem -> Søg og vælg…

Se mere