Den måde de to DAX funktioner RELATED og LOOKUPVALUE fungerer på kan synes ensarter og nogen gange kan de erstatte hinanden, men der er også væsentlige forskelle – så hvornår bruges RELATED og hvornår LOOKUPVALUE?

Hvorfor bruge RELATED?

  • RELATED kræver at tabellerne er relaterede.
  • RELATED er simpel at bruge – den kræver kun én parameter.
  • RELATED kan virke gennem flere tabeller, så længe de er forbundet med én til mage relationer.

Hvorfor bruge LOOKUPVALUE?

  • LOOKUPVALUE kræver ikke at tabellerne er relaterede.
  • LOOKUPVALUE kan bruge flere samtidige nøgler. Man kan for eksempel bruge både for- og efternavn sammen.
  • LOOKUPVALUE kræver ikke en anden tabel. LOOKUPVALUE kan hente værdier fra den tabel formelen knytter an til, typisk hentes værdier fra andre kolonner ved brug af en nøgle.

Skriv en kommentar