Der kan af og til være behov for, i et datasæt, at udfylde værdier ned, således at underliggende blanke værdier fyldes med den overliggende ikke blanke værdi som i eksemplet nedenfor.

I Power Bi kan dette gøres med udfyld kommandoerne.

Denne mulighed findes ikke i Excel, men man kan opnå detsamme resultat som vist nedenfor.

  1. Marker det område hvor blanke celler skal udfyldes.
  2. Gå til Hjem -> Søg og vælg -> Gå til speciel
  3. Markér Tomme celler

4. Vælg OK

Nu er alle de blankt celler i området markeret.

5. Tast formelen =A4 i celle A5 og afslut med Ctrl + Enter.