BeskrivelseEmneKildeTypeDato
6 data analyse metoder med visualiserings forslag (finansielle eksempler).Visualiseringtowards data scienceArtikel07-12-2019
5 tips til brug af Power Bi bl.a. formatering af query visning og kopiering af visual format.Power BiCURBALVideo15-05-2019
Ændr excel kilde til Ondrive uden brug af gateway.Power QueryRADACADArtikel03-01-2020
Organiser DAX mål i mapper.DAX / Power BiRADACADArtikel16-07-2019
3 grunde til at bruge ét samlet datasæt. (the golden model)Power BiGuy in a CubeVideo08-01-2020
Find sammenhængende perioder med start - slut dato fra datoliste.Power QuerymyOnlineTraininghubArtikel28-11-2019
Parametre og funktioner (del 3).Power Bi / Power QueryPowered SolutionsArtikel26-02-2019
Find sidste linje (element) indenfor grupper.Power QueryRADACADArtikel22-08-2018
Relationer og brug af inaktive relationer (Role-Playing Dimensions)Power Bi / DAXRADACADArtikel20-11-2018
Fra datoer til perioder.Power Query / DAXPowered SolutionsArtikel11-01-2020
Beregn løbende total over en dimension.DAX (DAX 101 serien)sqlbiArtikel04-03-2019
Power Bi, PBIX filopbygning og indhold.Power BifourmooArtikel02-05-2017
Beregn rigtigt i forhold til findeling (granularitet).Power Bi / DAXsqlbiArtikel13-04-2020
Brug mål (measure) som række enhed i en tabel (matrix) visning.Power BiExcelerator BIArtikel19-07-2016
Hvad er Power Bi Dataflow?Power BiCURBALVideo26-11-2018
Erstat (Tom) med 0 (nul).DAXRADACADArtikel05-02-2020
Dynamiske akser.Power BiBI eliteVideo31-07-2018
Indstillinger for tabel (matrix) visning, bl.a. visning af subtotaler.Power Bi / PræsentationBurningsuitArtikel09-04-2019
Konverter en flad liste til en tabel, pivot uden nøgle kolonne.Power QueryRADACADArtikel03-03-2020
Parametre og funktioner (del 1).Power Bi / Power QueryPowered SolutionsArtikel12-02-2019
Begræns adgang til rapport side.DistributionMS Power Bi - blogArtikel31-01-2019
Sikker deling af rapporter på web eller intranet.DistributionMS Power Bi - blogArtikel09-01-2019
Sammenføj tabeller på 2 kolonner, traditionelt eller med mange til mange relationer.DAX / ModeleringExcelerator BIArtikel18-02-2020
Parametre og funktioner (del 2).Power Bi / Power QueryPowered SolutionsArtikel19-02-2019
Vis alle linjer, også dubletter, i en tabel.Power Bi / PræsentationstackoverflowArtikel11-10-2018
Introduktion til Tabular Editor.Power Bi / værktøjExcelerator BIArtikel21-03-2020
Saml data fra flere Excel ark i én Power Bi løsningPower QueryRADACADArtikel03-02-2020
Organiser mål (measures) i "måltals" tabel.Power BiExcelerator BIArtikel16-05-2019
Kolonne mapper (i stedet for mål (measure) mapper).Power BiExcelerator BIArtikel28-05-2019
Summering af tider.Power Bi / DAXMS Power BI Community - Forums Artikel17-10-2018
Harmoniser kolonneoverskrifter mellem flere tabellerPower QueryDatachantArtikel26-10-2018
Prognose med tidsserie sammenligning, korrelation, sæson udsving og linær regression.Power BiMS Power Bi - blogArtikel01-08-2016
Vis igangværende opgaver i et Gantt diagram.DAX / Power BiRANDOM PROCRASTINATIONArtikel25-02-2020
Byg din egen visualisering med cahrticulator - heatmap.Power Bi - VisualiseringCURBALVideo25-03-2020
Dynamiske akser.Power BiGuy in a CubeVideo13-12-2017
Indstillinger: Query reduction, no export og cross filtering/highlightingPower BiGuy in a CubeVideo15-04-2020
Samlet ændring af sti til mappe med datafiler.Power BICURBALVideo07-03-2016
Byg en resultatopgørelse (matrix med komplicerede summeringer og hierakivisninger)Power Bi / DAXExcelerator BIArtikel28-04-2020
Sammenlign rækker (del 2).Power QueryPowerPivotProArtikel16-10-2018
Tidsserie analyser med R. (del 1).Power BiRADACADArtikel31-07-2017
Statisk segmentering, antal kunder opdelte efter antal ordrer.DAX / Power QueryRADACADArtikel24-02-2020
Hent data fra sideopdelte WEB-sider.Power QuerymyOnlineTraininghubArtikel21-05-2019
Vælg enkelt dag i kalender.Power Bi / DAXGuy in a CubeVideo13-05-2020
Dynamiske akser - med urelaterede tabeller og dynamisk måltal.Power Bi / DAXRADACADArtikel18-09-2017
6 gode råd om rapport opbygning og navigation.Power Bi / VisualiseringCURBALVideo26-02-2020
Hold facts og dimensioner adskilt.Excel / ModeleringThe Excel ClubArtikel
Budget - forbrug, DAX beregninger.Modelering / DAXRADACADArtikel24-06-2019
TREATAS funktionen del 1.DAXRADACADArtikel04-05-2020
Table.Buffer - indlæs hele tabellen i hukommelsen. Fjern dubletter og bevar seneste.Power QueryExcelerator BIArtikel06-02-2020
Dynamisk gruppering.Power Bi / DAXENTERPRICE DNAVideo26-03-2018
Akkumuleret vækst fx forrentning.DAX / ExcelExcelerator BIArtikel12-04-2018
Aggregeringer hvorfor? og hvordan?Power BiGuy in a CubeVideo04-03-2020
Generer liste med tilfældige tal.Power QueryRADACADArtikel28-09-2019
Tidstabel med timer, minutter og sekunder.Power Bi / Power QueryRADACADArtikel03-04-2020
Konverter tid (tt:mm:ss) til decimaltal - flere metoder.Power QueryMS Power BI Community - Forums Artikel25-11-2016
Indlæs data fra den nyeste fil i en mappe.Power BiBI eliteVideo14-05-2018
Organiser mål (measures) i "måltals" mapper.Power BiRADACADArtikel16-07-2019
Hent komplekse data fra WEB sider.Power QueryExcelerator BIArtikel16-08-2019
5 tricks til effektiv anvendelse af Power Bi Desktop brugerfladen.Power BiCURBALVideo03-02-2020
Visual header hjælpetekst.Power BiHavens ConsultingVideo09-07-2019
Distribution via app's eller app workspace?Power BiGuy in a CubeVideo03-07-2019
Tidsserie analyser med R. (del 2), bl.a. eksponentiel udglatning.Power BiRADACADArtikel03-08-2017
Rekursive funktioner og "in line" funktioner. (Fibonacci eksempel)Power QueryRADACADArtikel29-04-2020
OBS! variable beregnes kontekst afhængigt.DAXRADACADArtikel22-01-2020
Ét datasæt til flere løsninger.Power BiExcelerator BIArtikel19-05-2020
Forskellig inddeling (granularitet)Modelering / DAXsqlbiArtikel07-01-2012
Skjul fremtidige datoer i DAX beregningerPower Bi / DAXGuy in a CubeVideo13-02-2019
Opret en dynamisk kalender tabel i Power Query - flere gode fif.Power Query / ExcelPower Query TrainingArtikel19-08-2019
7 Power Bi hacks, bl.a. arbejde med measures, betinget formatering og kolonne sortering.Power BiCURBALVideo23-09-2019
Anonymisering ved brug af indeks.Power QueryMS Power Bi - blogArtikel03-10-2017
Dynamisk DAX slicer filter.Power Bi / DAXHavens ConsultingVideo02-07-2019
Dataflow og dataset forskelle og sammenhænge.ModeleringRADACADArtikel08-04-2020
Udfyld blanke celler i Excel.ExcelExtendOfficeArtikel
Budget - forbrug, simpel modelModelering / DAXRADACADArtikel18-06-2019
Power Bi (PBIX) filstruktur, se M kode og query metadata direkte.Power BiRADACADArtikel07-07-2017
Unpivot flere tabeller med forskelligt antal linjer.Power Query / ExcelExcelguruArtikel25-02-2020
Opsummering af tabeller. God gennemgang af SUMMARIZE og ROLLUP m.m.DAXRADACADArtikel31-03-2020
De tre forskellige typer tooltip, forskelle, ligheder og tip.Power BiGuy in a CubeVideo20-05-2020
Ny data fra WEB oplevelse i Power BI.Power QueryPowered SolutionsArtikel01-03-2019
Omregn/vis sekunder som tt:mm:ss.Power Bi / DAXMS Power BI Community - Forums Artikel03-09-2016
Slicer panel - vis / skjul med bogmærker og knapper.Power BiGuy in a CubeVideo05-09-2019
Vis linjer med blank, COALESCE funktionen = if blank?Power Bi / DAXCURBALVideo03-04-2020
Sammensæt egen KPI visual.Power Bi / VisualiseringGuy in a CubeVideo10-04-2019
Opdel budget til finere tidsmæssig indeling (granulitet) fra kvartal til måned til dag.Power Bi / DAXEXCEEDArtikel11-07-2019
Kartesisk produkt af to ikke relaterede tabeller.Power QueryRADACADArtikel02-03-2020
Opsummering af tabeller. God gennemgang af GROUPBY m.m.DAXRADACADArtikel31-03-2020
Dynamisk skift af hvilke måltal (measures) der vises.Power Bi / DAXCURBALVideo12-12-2016
Vis eller skjul visualisering på baggrund af slicer valg.Power Bi / DAXExcelerator BIArtikel23-04-2019
Tæl unike værdier på en enkelt kolonne med Group By.Power QueryRADACADArtikel27-02-2020
Ændr rapportvisningen dynamisk.Power Biaim concultingArtikel19-12-2017
Gruppering med dynamisk ændring af gruppe størrelsen.Power Bi / DAXRADACADArtikel10-03-2020
Funktionerne INDEKS (index) og SAMMENLIGN (match).ExcelThe Excel ClubVideo13-04-2020
7 tips til Power Bi, måltal i flere mapper, betinget formatering, farver m.m.Power BiCURBALVideo06-04-2020
Glidende gennemsnit kontrolleret at slicer. (del 1)DAXPowerPivotProArtikel30-08-2017
Vis animeret GIF i Power Bi rapport.Power BisqlitybiArtikel16-11-2019
Fjern eller bevar henholdsvis tal eller bogstaver i felter.Power QueryRADACADArtikel13-05-2020
Grafer dynamisk indekseret til første værdi.DAX / ExcelPowerPivotProArtikel08-10-2013
Brug indeks så data med meget forskellige akser kan vises sammen.DAX / ExcelPowerPivotProArtikel26-09-2013
Glidende gennemsnit over 12 måneder.DAX / ExcelsqlbiArtikel30-06-2014
Præsentation af ujævne hierarkier.PræsentationRADACADArtikel26-09-2019
Power query script til kalender tabel (dato dimnesion)Power QueryRADACADArtikel19-01-2020
Indlæs data fra den nyeste fil i en mappe - simplere query.Power BiExcelerator BiVideo20-12-2018
Glidende gennemsnit med AVERAGEX.DAXMS Power Bi - blogArtikel17-06-2016
Gruppering med dynamisk ændring af antallet af grupper.Power Bi / DAXRADACADArtikel09-03-2020
Grupper rækker med power Query.Power QueryPowered SolutionsArtikel30-07-2019
Sammenlign rækker (del 1), ændring fra dag til dag, håndtering af manglende data.Power QueryPowerPivotProArtikel02-10-2018
Animeret hjælpefunktion.Power BiExcelerator BIArtikel05-05-2020
Forældre-barn hierarkier.PræsentationRADACADArtikel02-07-2018
God grundlæggende artikle om ALL() funktionen.Power Bi / DAXRADACADArtikel26-05-2020
Avancerede "fill down" mønstre.Power QueryCURBALVideo01-06-2020
Vis information ikke detaljer, data masking (del 1).Power Bi / DAXRADACADArtikel08-06-2020
Vis information ikke detaljer, data masking og RLS (del 2).Power Bi / DAXRADACADArtikel11-06-2020
Arbejd med dato- og tidsdimension samtidig.Power BiRADACADArtikel22-06-2020
Power Query, dynamisk filtrering fra liste med parametre.Power QueryPowered SolutionsArtikel18-03-2018
Øg hastigheden af aggregeringer og fletninger med primære nøgler.Power QueryChris Webb's BI BlogArtikel16-03-2018
Kort gennemgang af opsætning af række sikkerhed (RLS).Power BiGuy in a CubeVideo01-07-2020
Gennemgang af knapper med knapskabelon ark.Power BiCURBALVideo01-07-2020
if sætninger.Power QueryCURBALVideo06-07-2020
Lister i Power Query (M).Power QueryThe self-service-bi blogArtikel01-05-2019
Dynamiske arrays - en ny måde at arbejde i Excel.ExcelThe Excel ClubArtikel01-07-2020
Dataflow vs. datasetPower BiRADACADArtikel08-04-2020
Data, struktur og sammenhæng. querys, datawarehouse, kuberDataBI PolarArtikel01-06-2020
Erstat værdier i 1 trin.Power QueryCURBALVideo13-07-2020
Filtrer én dimension med en anden dimension.Power Bi RADACADArtikel20-07-2020
Calculation Groups i Power Bi Desktop.Power BisqlbiVideo15-07-2020
Brug eksterne værktøjer i Power Bi Desktop.Power BiMicrosoft DocsArtikel29-07-2020
5 tips til hurtigere arbejde i Power Bi - dokumentationPower BiCURBALVideo19-08-2020
Office 365, Power Bi, Power Apps og Flow GRATIS.Power BiCURBALVideo24-08-2020
Ændr type tipsPower QueryCURBALVideo30-09-2020
Gør elementer gennemsigtige.Power BiCURBALVideo16-09-2020
Indsæt link i "External tools" funktionaliteten.Power BiCURBALVideo14-09-2020
Opdater data direkte i Power Bi med power apps og SharepointPower BiCURBALVideo20-04-2020
Brug mål (measures) i vandfaldsdiagrammer.Power BiExcelerator BiArtikel01-10-2020
Udfyld datorækker.Power QueryPowered SolutionsArtikel23-07-2019
Bedre visning af tidslinjerPower BisqlbiArtikel19-11-2018
Simplere præsentationsvenlig kalendertabelPower BisqlbiArtikel28-09-2020
Simpel Machine Learning i Excel (del 1).ExcelThe Excel ClubArtikel16-09-2020
Simpel Machine Learning i Excel (del 2).ExcelThe Excel ClubArtikel16-09-2020
Brugerdefinerede formater.Power Bi / ExcelArtikelArtikel20-10-2020
Sammenlign 2 lister.ExcelThe Excel ClubArtikel19-08-2020
Eksempler og datasæt.Power BiCURBALVideo19-01-2020
Planlagte data downloads.Power BiCURBALVideo08-06-2020
Smarte filtre.Power QueryPowered SolutionsArtikel03-12-2018
Opsætning af trinvis opdatering (PRO licens).Power BiDhruvin ShahVideo25-02-2020
Trinvis opdatering.Power BiMicrosoft DocsArtikel22-06-2020
Model design og stjerneskema.ModeleringMicrosoft DocsArtikel09-09-2019
Manglende kolonnerPower QueryCURBALVideo02-11-2020
Dynamiske parametre - dynamiske akser.Power QueryCURBALVideo04-11-2020
Brug Power BI service data i ExcelExcelExcelerator BiArtikel10-11-2020
Identificer ikke anvendte kolonner i datamodellen.Power BiExcelerator BiArtikel17-11-2020
Indlæs fil fra privat OneDrive konto til Power Bi.Power BiExcelerator BiArtikel24-11-2020
Udlæs store data mængder fra visualiseringer.Power BiThe BIccountantArtikel28-07-2019
Debug DAX med brug af tooltips.Power BiExcelerator BiArtikel22-01-2021
Organiser arbejdsområder.Power BiRADACADArtikel19-01-2021
Anonymiser fortrolige data i Power Bi visning.Power BiDatachantArtikel28-01-2021
ISO ugenumre.Power QueryExcel InsideArtikel06-03-2018
Skift kolonne eller mål visning i visualisering dynamisk.Power BiRADACADVideo15-06-2020
Filtrer slicer med slicer - undgå tovejs relationer.Power BiGuy in a CubeVideo19-02-2020
Betinget formatering af datapunkter på linjegraf, fx stigning/faldPower BiBI eliteVideo19-02-2019
Akkumuleret sum med power query.Power QueryMS Power Bi - blogArtikel25-10-2017
Præsentation af tidsserie data.ExcelmyOnlineTraininghubVideo18-02-2021
Akkumuleret sum med Power Query (Excel)Power QuerymyOnlineTraininghubArtikel24-09-2020
Undgå cirkulære referencer.DAXsqlbiVideo01-03-2021
Sammenlign to tabeller.Power QuerySolutions abroadVideo03-03-2021
Skjul tomme linjer i et ujævnt hierarki - matrix.Power Bistack overflowArtikel18-02-2020
Omregn decimal tid til dage, timer og minutter Power BimyOnlineTraininghubArtikel11-03-2021
Row-Level Security og filtrering.Power BiGuy in a CubeVideo11-07-2018
Crossover analyse - typisk aktiegraf.Power BiBI eliteVideo16-03-2021
Bånddiagrammer.Power BiMicrosoft Excel Recalc or DieVideo01-02-2021
Bånddiagrammer.ExcelClearly and SimplyArtikel13-04-2011
Byg en resultatopgørelse del 2. - procenter.Power Bi / DAXExcelerator BIArtikel23-03-2021
5 tips til bedre rapporter.Power BiGuy in a CubeVideo18-03-2021
Notifikation om rapportændringer. (conditional navigation)Power BiGuy in a CubeVideo03-03-2021
Tabular tools and workspaces - Unplugged #11VærktøjersqlbiVideo20-03-2021
Ænder datakilde for flere querys samtidig med parameter.Power QueryGuy in a CubeVideo25-02-2021
Calculation groups - dynamisk valg af måltal og flere datoer.Power BiP3 adaptiveArtikel31-03-2021
Microsoft Forms og Power Bi - Data på Onedrive.Power Bi / ExcelExcelerator BIArtikel20-04-2021
Rapport inspiration.Power BiBI EliteVideo28-04-2021
Dynamisk skift af tooltip.Power BiGuy in a CubeVideo15-04-2021
Dynamisk skift af formatering af største og mindste værdier.Power BiGuy in a CubeVideo21-04-2021
Zoom funktioner til præsentationer.Power BiGuy in a CubeVideo22-04-2021
Send mail med PBI rapport automatisk.Power Bi og Power AutomateGuy in a CubeVideo28-04-2021
Fremhæv værdier f.eks. Min. og Max.Power BimyOnlineTraininghubVideo29-04-2021
Sammenlign perioder i linjediagramPower BiGuy in a CubeVideo28-10-2020
Vælg hvilken query der skal opdateres fra Excel arket.ExcelExcelguruArtikel14-04-2021
Enable QUERY FOLDING for native queries.Power QueryGuy in a CubeVideo06-05-2021
Udviklingsværktøjer til tabulære modeller.Power BisqlbiArtikel20-04-2021
Hjælpeværktøjer til Power Bi.
Husk også Power Bi helper.
Power BiGuy in a CubeVideo13-05-2021
Tving altid visual forerst.Power Birolling averageArtikel29-06-2020
Brug "Smart Narrative Visual".Power BiBI EliteVideo23-09-2020
Sammenhæng mellem slicers (cascading slicers)Power BiGuy in a CubeVideo09-06-2021
Info Rivers resultatopgørelses visual.Power BiExcelerator BIArtikel28-05-2021
Power Toys - colorpicker med mere.WindowsCURBALVideo15-06-2021
Opsummer ændringer over tid.Power BiExcelerator BIVideo23-06-2021
Find og vis dubletter i Excel.Power Query / ExcelExcelguruArtikel19-07-2021
Find forskelle mellem to Excel workbooks.Power BiDatachantArtikel02-08-2021
Sammenlign to sæt værdier.Power BiExcelerator BIArtikel28-06-2021
Brug Power Automate indefra Power Bi.Power BiRADACADVideo17-05-2021
Eksporter data fra Power Bi med Power Bi Helper.Power BiRADACADArtikel31-05-2021
Bevar eksisterende data ved incremental opdatering.Power BiChris Webb's BI BlogArtikel13-04-2020
Unboxing Tabular Editor 3Power BiGuy in a CubeVideo16-06-2021
Page-Level Security workaroundPower BiRADACADArtikel01-09-2021
Dynamiske M parametre.Power QueryChris Webb's BI BlogArtikel25-10-2020
Find og marker originaler og dubletter i Excel.Power Query / ExcelExcelguruArtikel04-08-2021
Række sikkerhed (RLS) på hierarkier.Power BiLondon Business Analytics GroupVideo05-08-2020
Excel database funktioner. OG - ELLER kriterier.ExcelmyOnlineTraininghubVideo23-09-2020
Opdatering - auto og planlagt.Power BinablerArtikel24-09-2021
Marker laveste værdi i en dynamisk graf.Power BiGuy in a CubeVideo29-09-2021
Indlæs kun de ønskede rækker.Power QueryCURBALVideo28-09-2021
Arbejd bedre med DAX og DAX Studio.Power Bi / DAX StudioGuy in a CubeVideo10-03-2021
5 minutters intervaller.Power BiGuy in a CubeVideo06-10-2021
Hold PowerPiont og Word filer opdaterede med Power Bi data.Power Bi / ExcelCURBALVideo19-10-2021
RLS med to facttabeller.Power BiGuy in a CubeVideo13-10-2021
Gennemsigtig knap over KPI, tekst measures, linjeskift og mellemrum.Power Bi#howtopowerbiVideo20-10-2021
Measures, forkerte totaler.Power BiFinance BIArtikel20-10-2019
Enkelt værdi slicer.Power Bi sqlbiArtikel08-11-2021
Rediger data i Power Bi med Power App og SharePoint liste.Power Bi / Power AppCURBALVideo29-04-2020
Power App straks opdatering i Power Bi.Power Bi / Power AppGuy in a CubeVideo21-08-2019
Ændring af measure summeringer (MAXX)Power BiGoodlyArtikel09-07-2021
Optimering - eksemplerPower Bi / DAXsqlbiVideo15-05-2020
Nul i stedet for BLANK i DAXPower Bi / DAXsqlbiArtikel21-06-2021
25 days of DAX - god læring.
11 og 8 the grand total trick
Power Bi / DAXCURBALVideo12-12-2021
Custom Period Slicer.Power Bi / DAX How to Power BI with BasVideo12-12-2021
Implement Writeback Comments in Power BI Using Power AppsPower Bi / Power AppZebrabiArtikel19-01-2022
Opret Power App til at opdatere datasæt.Power Bi / Power AppCURBALVideo06-05-2020
Intro to Power BI AggregationsPower BiPHIL SEAMARK ON DAXArtikel06-09-2021
Creative Aggs Part I : IntroductionPower BiPHIL SEAMARK ON DAXArtikel18-10-2019
Planlagte opdateringer af Web indhold.Power BiBI EliteVideo01-12-2021
FILTER vs CALCULATETABLE - undgå FILTER som filter argument.Power Bi / DAXCURBALVideo16-10-2020
Vertipaq - hvordan virker den.Power BiCURBALVideo10-05-2020
CALCULATE vs CALCULATETABLEPower Bi / DAXCURBALVideo02-10-2022
Hvornår bruges FILTER med CALCULATEPower Bi / DAXCURBALVideo20-04-2018
Øvelses datamodelPower BiEnterpricednaArtikel20-08-2021
"Fattig mands" sideopdelt rapport.Power Bi / ExcelExcelerator BIVideo04-04-2022
Optimer Power Bi.Power BiBI Consulting ProVideo17-08-2021
Ændring i forhold til forrige række.Power Bi / DAXCURBALVideo21-04-2022
Contekst transitionDAXsqlbiArtikel10-05-2022
Kopier kode fra videoer m.v.VærktøjCURBALVideo10-05-2022
Fantastisk kortvisning.Power BiCURBALVideo07-06-2022
Betinget mergePower QueryCURBALVideo01-02-2021
Betinget merge, datoer i datointerval.Power QueryRADACADArtikel15-08-2017
Opret egen KPI.Power BiGuy in a CubeVideo10-04-2019
Vis kun relevante værdier i slicer.Power BihowtopowerbiVideo25-11-2021
Optimer rapporter.Power BiphDataArtikel25-01-2022
Mange til mange relationer - hvad - problemer - undgå.Power BiCURBALVideo22-08-2018
Power BI - Excel
Brug PBI data i Excel.
Power Bi / ExcelGuy in a CubeVideo04-11-2022
Power BI REST API ConnectorPower BiThe Power UserArtikel01-11-2021
Sorter elementer i tekst felt.Power QueryMicrosoft Q&AArtikel14-04-2016
Dynamiske kolonne navne.Power QueryHow to Power BI with BasVideo24-10-2020
Buffer: fjern dubletter, query afviklings rækkefølge.Power QueryDay to Data StuffArtikel13-01-2021
AI hjælp: Midjourney og ChatGTP.AIHow to Power BI with BasVideo22-12-2022
Filter mellem dimensionerPower Bi / DAXGoodlyVideo05-11-2021
WINDOW funktion, glidende gennemsnit.DAXHow to Power BI with BasVideo17-01-2023
OFFSET funktion. (visual level calculations)DAXHow to Power BI with BasVideo02-10-2022
5 design tricksPower BiHow to Power BI with BasVideo10-10-2022
KPI med ON HOVER værdier.Power BiHow to Power BI with BasVideo20-10-2021
Byg et slicer panel.Power BiHow to Power BI with BasVideo28-08-2022
Kvadrant analysePower BiHow to Power BI with BasVideo26-08-2021
Faktisk og prognose i samme linjePower BiHow to Power BI with BasVideo31-08-2021
Byg et slicer panel.Power BiGuy in a CubeVideo15-12-2022
Visual level calculations.DAXPowerBIHelplineVideo14-12-2022
Indlæs data fra flere Excel faneblade i samlet datasæt.Power QueryHow to Power BI with BasVideo06-04-2021
Tabular Editor - GitHubTabular EditorNetside
Tabular Editor - eksplicite/implicite measuresTabular EditorGuy in a CubeVideo05-08-2021
YTD samme periode tidligere år.DAXCURBALVideo02-11-2021
Calculation groups - problemer og løsningerTabular EditorPerytusVideo15-11-2022
Start med calcultaion groups.Tabular EditorGoodlyVideo26-02-2022
Split PBIX fil i rapport og model.VærktøjPowerBi.tipsVideo16-11-2021
Split PBIX fil i rapport og model.VærktøjPowerBI.tipsNetside
Sæt et ur i en power bi rapport.Power BiGuy in a CubeVideo22-02-2023
Fjern eller skjul ikke brugte målinger eller kolonnerPower Bi / værktøjAccess AnalyticVideo31-06-2022
RLS og OLS sammenPower BiGuy in a CubeVideo27-04-2022
GROUPBY & SUMMARIZEDAXsqlbiArtikel14-08-2023
Faktisk og budget i samme graf (linje).DAXsqlbiVideo24-12-2020
Håndter invalide relationer (TOM linje)Power BiPower BI HelplineVideo19-07-2022
Sideopdelt visning, antal pr. side.Power BiHow to Power BI with BasVideo13-09-2023
Histogram med dynamiske grupper.Power BiHow to Power BI with BasVideo10-09-2023
Hierarkisk organisation og RLS.Power BisqlbiArtikel28-08-2023
Mere ud af søjlediagrammer stigning/fald pile.Power BiHow to Power BI with BasVideo17-09-2023
Best practice modellering, Tabular Editor.Power BiGuy in a CubeVideo18-02-2021
Tilføj rækkenumre til grupperet tabel.Power QueryExcelguruArtikel27-06-2018
Best practice Direct QueryPower BIChris Webb's BI BlogVideo07-05-2023
Next level KPI cardPower BiSolutions AbroadVideo06-06-2023
9 DAX tricksDAXGoodlyVideo18-12-2020
Filtrer slicers dynamisk - fx kun datoer med dataDAXFourmooArtikel24-01-2017
Startdato - slutdato aka Events in progressDAXAccess AnalyticVideo27-02-2022
Datoer mellem start- og slutdatoPower QueryGoodlyVideo02-07-2021
Begræns slicer til værdier i dataPower BIPower BI forumArtikel06-03-2022
Filtrering af slicere - super.Power BIsqlbiVideo12-01-2021
Åbningsbalance på valgt tidspunkt.DAXsqlbiVideo23-02-2023
Skjul fremtidige datoer.DAXsqlbiArtikel17-08-2020
Fjern slicer valg uden værdier ved 2 slicere.Power BIExcelerator BIArtikel02-12-2023
Procenter og modelering med RLS.DAXsqlbiVideo21-11-2023
Sammenlign dette år med sidsteår - kun hvor der er data.Power BIGoodlyVideo10-01-2024
Table filters vs column filtersDAXDATA TRAVELINGArtikel
DAX Best practicesDAXMAQ SoftwareArtikel
Mange til en (*-1) beregninger.DAXXelplusArtikel
Dynamiske måltals beskrivelser.Power BiChristine PaytonVideo10-01-2023
Dynamiske måltals beskrivelser via API.Power BiEsbrinaArtikel13-03-2022
Drillthrough via link.Power BiCURBALVideo24-04-2024
3 DAX tricks - gem tabel i variabelDAXGoodlyVideo01-05-2024